Avís Legal

AVÍS LEGAL

Introducció

L’accés, navegació i utilització del Lloc Web www.hoteljaponespuigpinos.com (en endavant, el “Lloc Web”) implica l’acceptació expressa i sense reserves de tots els termes de les presents condicions d’ús, tenint la mateixa validesa i eficàcia que qualsevol contracte formalitzat per escrit i signat.

La seva observança i compliment serà exigible respecte de qualsevol persona que accedeixi, navegui o utilitzi la web. Si vostè no està d’acord amb els termes exposats, no accedeixi, navegui o utilitzi cap pàgina del lloc web.

1.- DADES DE L’EMPRESA.

Nom del domini: www.hoteljaponespuigpinos.com

Nom comercial: Hotel Japonès Puigpinós

Denominació social: PUIGPINÓS S.L

NIF: B25847443

Domicili social: Casa Puigpinós s/n Lladurs 25283, Lleida, Catalunya (Espanya)

Telèfon:

e-mail: info@hoteljaponespuigpinos.com

Inscrit en el Registre Mercantil: Registre Mercantil de LLEIDA

2.- OBJECTE I ÀMBIT D’APLICACIÓ.

Les presents condicions d’ús regulen l’accés, navegació i utilització del Lloc Web, sens perjudici que PUIGPINÓS S.L es reserva el dret a modificar la presentació, configuració i contingut del web, així com les condicions requerides per al seu accés i/o utilització. L’accés i utilització dels continguts del lloc web després de l’entrada en vigor de les seves modificacions o canvis suposen l’acceptació dels mateixos.

No obstant això, l’accés a determinats continguts i la utilització de determinats serveis pot trobar-se sotmès a determinades condicions particulars, que seran, en tot cas, clarament mostrades i hauran de ser acceptades expressament per part dels usuaris. Aquestes condicions particulars poden substituir, completar o, si escau, modificar les presents condicions d’ús particulars.

PUIGPINÓS S.L es reserva el dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats, totalment o parcialment, publicant qualsevol canvi en la mateixa forma en què apareixen aquestes condicions d’ús o mitjançant qualsevol mena de comunicació dirigida als usuaris.

3.- ACCÉS I REGISTRE.

L’accés i navegació pel Lloc Web no requereixen registre. No obstant això, per a la compra de determinats serveis, reserva dels mateixos o beneficiar-se de certs programes, entre d’altres, caldrà emplenar els formularis web habilitats a aquest efecte. El registre al lloc web és, llevat que s’indiqui expressament el contrari, gratuït.

En cas que no compti amb usuari i contrasenya d’accés a les nostres plataformes privades, allotjada en el Lloc Web, haurà de registrar des dels enllaços i/o formularis habilitats a aquest efecte, on haurà d’introduir totes les teves dades reals i veraces, atès que serà l’única manera que tindrem de poder processar les possibles comandes que realitzi en el futur, així com gestionar correctament la nostra relació comercial.

En cap cas PUIGPINÓS S.L es responsabilitzarà de la veracitat de les dades de registre facilitades pels usuaris finals, de manera que cada un d’aquests són els responsables de les possibles conseqüències i errors que posteriorment puguin derivar-se de la falta de veracitat de les dades.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL.

PUIGPINÓS S.L és titular o, si escau, compta amb les llicències corresponents sobre els drets d’explotació de propietat intel·lectual i industrial del lloc web, així com dels drets de propietat intel·lectual i industrial sobre la informació, materials i continguts d’aquesta.

En cap cas s’entendrà que l’accés, navegació i utilització del Lloc Web per part de l’usuari implica una renuncia, transmissió, llicència o cessió total o parcial d’aquests drets per part de PUIGPINÓS S.L

L’usuari disposa d’un dret d’ús dels continguts i/o serveis del lloc web dins d’un àmbit estrictament domèstic.

Les referències a marques o noms comercials registrats, o altres signes distintius, ja siguin titularitat de PUIGPINÓS S.L o de terceres empreses, porten implícites la prohibició sobre el seu ús sense el consentiment de PUIGPINÓS S.L o dels seus legítims titulars. En cap moment, excepte manifestació expressa en contra, l’accés, navegació o utilització del Lloc Web i/o dels seus continguts, confereix a l’usuari cap dret sobre signes distintius en ell inclosos.

Queden reservats tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts i/o serveis del lloc web i, en particular, queda prohibit modificar, copiar, reproduir, comunicar públicament, transformar o distribuir, per qualsevol mitjà i sota qualsevol forma, la totalitat o part dels continguts inclosos en la Web, per a propòsits públics o comercials, si no es compta amb l’autorització prèvia, expressa i per escrit de PUIGPINÓS S.L o, si escau, del titular dels drets corresponents.

En el cas que l’usuari enviï informació de qualsevol mena a PUIGPINÓS S.L a través de qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte, l’usuari declara, garanteix i accepta que té dret a fer-ho lliurement, que aquesta informació no infringeix cap dret de propietat intel·lectual, industrial, secret comercial o qualsevol altre dret de tercers, i que aquesta informació no té caràcter confidencial ni és perjudicial per a tercers.

L’usuari reconeix assumir la responsabilitat, deixant indemne a PUIGPINÓS S.L per qualsevol comunicació que subministri personalment o al seu nom, arribant aquesta responsabilitat sense cap restricció l’exactitud, legalitat, originalitat i titularitat d’aquesta.

5.- ENLLAÇOS

5.1.- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEB

En cas que en el Lloc Web es mostressin enllaços a altres pàgines web mitjançant diferents botons, links, bàners o continguts enllaçats, PUIGPINÓS S.L informa que aquests es troben directament gestionats per tercers, no tenint PUIGPINÓS S.L ni mitjans humans, ni tècnics per conèixer de forma prèvia i/o controlar i/o aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web als quals es puguin establir enllaços des del present lloc web.

En conseqüència, PUIGPINÓS S.L no podrà assumir cap tipus de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web a la qual es pogués establir un enllaç des del Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no limitatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

En aquest sentit, si els usuaris tinguessin coneixement efectiu de què les activitats desenvolupades a través d’aquestes pàgines web de tercers són il·legals o contravenen la moral i/o l’ordre públic, hauran de comunicar immediatament a PUIGPINÓS S.L a l’efecte que es procedeixi a deshabilitar l’enllaç d’accés a aquestes, acció que es durà a terme en el menor temps possible.

En qualsevol cas, l’establiment de qualsevol classe d’enllaç des del Lloc Web a una altra pàgina web aliè no implicarà que existeixi algun tipus de relació, col·laboració o dependència entre PUIGPINÓS S.L i el responsable de la pàgina web aliena.

5.2.- ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS

PUIGPINÓS S.L. posa a disposició dels usuaris, a través de diferents eines i aplicacions, mitjans d’enllaç que permeten als usuaris accedir a canals i pàgines diferents. La instal·lació d’aquestes aplicacions en el Lloc Web té per únic objecte facilitar als usuaris l’accés a aquests canals en les diferents plataformes i xarxes socials.

L’establiment d’aquestes aplicacions no implica l’existència de cap relació entre PUIGPINÓS S.L i el propietari, fabricant o distribuidor de la plataforma enllaçada, com tampoc l’acceptació i aprovació per part de PUIGPINÓS S.L dels seus continguts i/o serveis, sent el seu propietari, fabricant o distribuidor l’únic responsable d’aquests.

En cap cas, PUIGPINÓS S.L comparteix amb tals propietaris de les pàgines webs externes, cap tipus d’informació privada sobre els seus usuaris, sent la seva única finalitat facilitar l’accés a elles per part dels usuaris. En aquest sentit, tota la informació que el propi usuari desitgi proporcionar a aquestes plataformes i/o pàgines webs externes, serà sota la seva pròpia responsabilitat, no intervenint en aquest procés PUIGPINÓS S.L

A causa de què PUIGPINÓS S.L no té cap control sobre el contingut allotjat en aquests canals, l’usuari reconeix i accepta que PUIGPINÓS S.L no assumeix cap responsabilitat pel contingut ni pels serveis als quals l’usuari pugui accedir a aquestes pàgines ni per qualsevol contingut, productes, serveis, publicitat, ni qualsevol altre material disponible en aquests. Per tal motiu, l’usuari ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació, continguts i serveis existents en els canals enllaçats, i sobre la informació pròpia o de tercers que vulgui compartir en aquests canals.

5.3.- ENLLAÇOS D’ALTRES PÀGINES AMB DESTINACIÓ EL LLOC WEB.

PUIGPINÓS S.L no autoritza l’establiment d’un enllaç a aquest lloc web des d’altres pàgines web que continguin materials, informació o continguts il·lícits, il·legals, degradants, obscens i, en general, que contravinguin les lleis, la moral o l’ordre públic, o les normes socials generalment acceptades. En tot cas, els usuaris podran establir enllaços a les seves respectives pàgines web sempre que sol·licitin l’autorització prèvia i expressa a PUIGPINÓS S.L .

PUIGPINÓS S.L no té facultat ni mitjans humans i tècnics per conèixer, controlar ni aprovar tota la informació, continguts, productes o serveis facilitats per altres llocs web que tinguin establerts enllaços amb destinació al present Lloc Web.PUIGPINÓS S.L no assumeix cap mena de responsabilitat per qualsevol aspecte relatiu a les pàgines web que estableixen aquest enllaç amb destinació al present Lloc Web, en concret, a títol enunciatiu i no taxatiu, sobre el seu funcionament, accés, dades, informació, arxius, qualitat i fiabilitat dels seus productes i serveis, els seus propis enllaços i/o qualsevol dels seus continguts, en general.

6.- CONDICIONS D’ÚS DEL LLOC WEB

No està permès i, per tant, les seves conseqüències seran de l’exclusiva responsabilitat de l’usuari, l’accés o la utilització del Lloc Web amb fins il·legals o no autoritzats, amb o sense finalitat econòmica, i, més específicament i sense que el següent llistat tingui caràcter absolut, queda prohibit:

Fer servir el lloc web de cap manera que pugui provocar danys, interrupcions, ineficiències o defectes en la seva funcionalitat o a l’ordinador d’un tercer;
Fer servir el Lloc Web per a la transmissió, la instal·lació o la publicació de qualsevol virus, codi maliciós o altres programes o arxius perjudicials;
Fer servir el lloc web per recollir dades de caràcter personal d’altres usuaris;
Inscriure través del Lloc Web amb una identitat falsa, suplantat a tercers o utilitzant un perfil o realitzant qualsevol altra acció que pugui confondre a altres usuaris sobre la identitat de l’origen d’un missatge;
Accedir sense autorització a qualsevol secció del lloc web, a altres sistemes o xarxes connectades a la Plataforma, a cap servidor de PUIGPINÓS S.L ni als serveis oferts a través del lloc web, per mitjà de pirateig o falsificació, extracció de contrasenyes o qualsevol altre mitjà il·legítim;
Trencar, o intentar trencar, les mesures de seguretat o autenticació del lloc web o de qualsevol xarxa connectada a aquesta, o les mesures de seguretat o protecció inherents als continguts oferts en el Lloc Web;
Dur a terme alguna acció que provoqui una saturació desproporcionada o innecessària en la infraestructura del lloc web o en els sistemes o xarxes de PUIGPINÓS S.L Així com en els sistemes i xarxes connectats al Lloc Web;
Impedir el normal desenvolupament d’un esdeveniment, concurs, promoció o qualsevol altra activitat disponible a través del lloc web o qualssevol de les seves funcionalitats, sigui alterant o tractant d’alterar, il·legalment o de qualsevol altra forma, l’accés, participació o funcionament d’aquells, o falsejant el resultat dels mateixos i/o utilitzant mètodes de participació fraudulents, mitjançant qualsevol procediment, i/o mitjançant qualsevol pràctica que atempti o vulneri cap manera les presents condicions d’ús.
L’incompliment de qualsevol de les anteriors obligacions per l’usuari, podrà dur aparellada l’adopció per PUIGPINÓS S.L de les mesures oportunes emparades en Dret i en l’exercici dels seus drets o obligacions, i pot arribar a l’eliminació o bloqueig del compte de l’usuari infractor, sense que hi hagi possibilitat d’indemnització pels danys i perjudicis causats.

7.- RESPONSABILITATS I GARANTIES

PUIGPINÓS S.L no pot garantir la fiabilitat, utilitat o veracitat absolutament tota la informació i/o dels serveis del lloc web, ni tampoc de la utilitat o veracitat de la documentació posada a disposició a través de la mateixa.

En conseqüència, PUIGPINÓS S.L no garanteix ni es fa responsable de: (i) la continuïtat dels continguts del Lloc Web; (ii) l’absència d’errors en aquests continguts; (iii) l’absència de virus i/o altres components nocius en el Lloc Web o al servidor que el subministra; (iv) la invulnerabilitat del lloc web i/o la impossibilitat de vulnerar les mesures de seguretat que s’adoptin en aquesta; (V) la falta d’utilitat o rendiment dels continguts del Lloc Web; i (vi) els danys o perjudicis que causi, a sí mateix o, a un tercer, qualsevol persona que infringís les condicions, normes i instruccions que PUIGPINÓS S.L . estableix en el Lloc Web o mitjançant la vulneració dels sistemes de seguretat del lloc web.

No obstant això, PUIGPINÓS S.L declara que ha adoptat totes les mesures necessàries, dins les seves possibilitats i de l’estat de la tècnica, per garantir el funcionament del lloc web i reduir al mínim els errors del sistema, tant des del punt de vista tècnic, com dels continguts publicats al lloc web.

Si l’usuari tingués coneixement de l’existència d’algun contingut il·lícit, il·legal, contrari a les lleis o que pogués suposar una infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial, de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals i/o qualsevol altre dret, haurà de notificar immediatament a PUIGPINÓS S.L perquè aquesta pugui procedir a l’adopció de les mesures oportunes.

PUIGPINÓS S.L no garanteix la licitud, fiabilitat i utilitat dels continguts subministrats per tercers a través del lloc web.

PUIGPINÓS S.L no serà responsable sobre la veracitat, integritat o actualització de les informacions publicades en el Lloc Web provinents de fonts alienes a aquest (notícies externes, informes de professionals externs, etc.), així com tampoc de les contingudes en altres portals web mitjançant enllaçades del Lloc Web.

PUIGPINÓS S.L no assumirà responsabilitat pel que fa a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l’ús de les esmentades informacions.

En tot cas, PUIGPINÓS S.L . es reserva el dret a suspendre, modificar, restringir o interrompre, temporalment o permanentment, l’accés, navegació, ús, allotjament i/o descàrrega del contingut i/o ús de serveis del lloc web, amb o sense prèvia notificació, als usuaris que contravinguin qualsevol de les disposicions detallades en les presents condicions d’ús, sense que hi hagi possibilitat de l’usuari d’exigir cap indemnització per aquesta causa.

8.- POLÍTICA DE PRIVACITAT I COOKIES

De conformitat amb el que disposa la legislació vigent i aplicable en matèria de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades de caràcter personal facilitades durant la utilització del lloc web seran tractades de conformitat amb el que disposa la Política de Privacitat que tot usuari ha d’acceptar expressament per poder utilitzar i registrar-se al lloc web.

Tot usuari que accepti les presents condicions d’ús, accepta de forma informada, expressa i inequívoca la nostra Política de Privacitat, podent exercir els drets que en aquesta matèria li corresponen, segons s’informa en l’esmentada Política de Privacitat

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

Aquestes condicions d’ús es regeixen per la llei espanyola. Les parts se sotmeten expressament, per a la resolució dels conflictes i amb renúncia a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

Per presentar reclamacions en l’ús dels nostres serveis el client pot dirigir-se per correu a l’adreça electrònica o física indicada a l’apartat “Identificació” comprometent-nos a buscar en tot moment una solució amistosa del conflicte.

—-

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Amb motiu de l’entrada en vigor del 25 de maig de 2018 del Reglament General Europeu de Protecció de Dades li facilitem la informació detallada relativa a la política de privacitat i tractament de les seves dades personals per part de PUIGPINÓS S.L En compliment d’aquesta obligació l’informem de:

RESPONSABLE I ENCARREGAT DEL TRACTAMENT
Informem els usuaris de www.hoteljaponespuigpinos.com que PUIGPINÓS S.L , domiciliat a Casa Puigpinós s/n Lladurs 25283, Lleida, és l’entitat Responsable del tractament de les dades personals que, d’acord amb la seva política de protecció de la privacitat i confidencialitat de les dades de caràcter personal, els usuaris faciliten de forma lliure i voluntària.

PUIGPINÓS S.L posa en coneixement que disposa de les seves dades de caràcter personal especificat en el corresponent registre d’activitats del tractament de l’entitat, denominat Gestió d’Usuaris Web.

QUINES DADES PERSONALS TRACTEM I COM LES OBTENIM
PUIGPINÓS S.L tracta les dades personals que vostè ens ha facilitat amb anterioritat per a la recepció de la informació sobre les activitats i serveis realitzats per l’entitat, de naturalesa idèntica o similar als que vostè li ha interessat o en els que vostè hagi participat en el passat. La base legal per al tractament de les seves dades és el consentiment obtingut del mateix titular en el moment de emplenar el nostre formulari en línia i acceptar de forma expressa el mateix.

FINALITAT DE LA CREACIÓ, EXISTÈNCIA I MANTENIMENT
Les seves dades seran tractades amb les finalitats exclusives de poder fer efectiva la seva sol·licitud d’informació i, en el cas que accepti de forma expressa, poder enviar-li informació de les empreses/entitats que formen part de PUIGPINÓS S.L

Els destinataris de la informació són tots els departaments, compartiments, locals i ens associats en els quals s’organitza PUIGPINÓS S.L i no seran cedits a cap tercer excepte en els casos on existeixi una obligació penal.

En conseqüència, es faculta PUIGPINÓS S.L a utilitzar aquestes dades en tots els departaments en els quals aquesta s’organitza. La negativa a facilitar les dades sol·licitades portarà com a conseqüència la impossibilitat de poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació segons la seva acceptació prèvia.

Els camps del formulari en línia marcats amb un asterisc són d’obligada complimentació per a poder fer efectiva la sol·licitud d’informació i/o enviament d’informació.

El web www.hoteljaponespuigpinos.com ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzatives necessàries, segons el nivell de seguretat i protecció de dades que li correspongui legalment, per a garantir la seguretat del tractament de dades de caràcter personal que constitueixen el seu fitxer automatitzat. No obstant això, l’usuari ha de ser conscient que en l’actualitat les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables i per tant no s’està fora de perill de possibles intromissions il·legals i indegudes, que no serien responsabilitat de PUIGPINÓS S.L , ja que ella ha actuat amb la diligència deguda per a protegir les dades segons determina la llei.

El web www.hoteljaponespuigpinos.com utilitza cookies o altres procediments similars amb finalitats purament estadístiques per a oferir a l’usuari una millor experiència i servei en la navegació. En navegar o utilitzar els nostres serveis l’usuari accepta l’ús que PUIGPINÓS S.L . fa de les cookies.

Aquestes informacions es capten de forma automàtica i anònima, de manera que no és possible identificar individualment cap usuari. Els usuaris poden impedir el funcionament de les cookies mitjançant les opcions que tots els navegadors posen a la seva disposició. Es recomana als usuaris que desitgin desactivar les cookies que consultin els sistemes d’ajuda dels navegadors que utilitzin.

La web www.hoteljaponespuigpinos.com farà tot el possible perquè les seves dades estiguin sempre actualitzades. No obstant això, la responsabilitat sobre la seva qualitat depèn del titular d’aquests, de manera que si existeix alguna modificació de les dades l’usuari del web els comunicarà al Responsable del Tractament, declinant aquesta tota responsabilitat en cas que ometi la seva obligació de notificar els canvis.

QUINS SON ELS SEUS DRETS
En tot cas, vostè té dret a obtenir la confirmació sobre si a PUIGPINÓS S.L estem tractant les seves dades personals, per tant, té dret a accedir-hi, rectificar els inexactes o sol·licitar-ne la supressió quan ja no siguin necessaris.

Pot contactar amb nosaltres a través de l’adreça de correu electrònic info@hoteljaponespuigpinos.com

. Si considera que algun dels seus drets no ha estat respectat podrà presentar una reclamació a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als Jutjats i Tribunals competents.

La prestació del servei d’aquest web i les presents condicions d’ús del lloc web es regeixen per la Llei Espanyola. Per a qualsevol discrepància en l’execució, interpretació, compliment d’aquestes condicions, les parts se sotmeten als jutjats i tribunals competents.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

PUIGPINÓS S.L és una marca registrada a l’Oficina Espanyola de Patents i Marques, amb el número, per la qual cosa queda expressament prohibit qualsevol ús, de les mateixes o de qualsevol signe identificatiu similar que pugui dur a confusió sobre el seu origen o titularitat, per tercers sense prèvia autorització per escrit de PUIGPINÓS S.L

www.hoteljaponespuigpinos.com és un domini registrat per PUIGPINÓS S.L El domini de PUIGPINÓS S.L no pot ser utilitzat, excepte autorització expressa prèvia, en connexió amb altres serveis que no siguin de PUIGPINÓS S.L , de cap manera que pugui causar confusió entre els nostres clients o descrèdit de PUIGPINÓS S.L .

La totalitat d’aquest lloc web: descripció i característiques, text, imatges, marques, logotips, botons, arxius de programari, combinacions de colors, així com l’estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts es troba protegit per les lleis espanyoles i internacionals sobre Propietat Intel·lectual i Industrial.

En cap cas, l’accés a aquest lloc implica cap tipus de renúncia, transmissió o cessió total ni parcial dels drets atorgats per la legislació espanyola i internacional sobre propietat Intel·lectual i Industrial.

La reproducció (excepte la descàrrega temporal des del lloc web al disc dur de l’ordinador de l’usuari o als servidors Proxy), la còpia, l’ús, la distribució, la reutilització, l’explotació, la realització de segones còpies, l’enviament per correu, la transmissió, la modificació, la cessió o qualsevol altre acte que es faci amb la totalitat o part de la informació continguda en aquest web que no hagi estat expressament autoritzat pel titular, queden prohibits.

L’usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita i, en particular, es compromet a abstenir-se de suprimir, eludir o manipular el copyright i altres dades identificatives dels drets de PUIGPINÓS S.L o dels seus titulars incorporats als continguts, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que poguessin incloure’ls en els continguts. Així mateix, l’usuari s’abstindrà d’emprar els continguts i, en particular, la informació de qualsevol classe obtinguda a través del lloc per a remetre publicitat, comunicacions amb fins comercials, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

RESPONSABILITAT I OBLIGACIONS

RESPONSABILITAT PEL QUE FA AL CONTINGUT
El contingut d’aquest lloc web és de caràcter general i té com a única finalitat la informació sobre els nostres serveis i la nostra activitat empresarial.

PUIGPINÓS S.L s’eximeix de qualsevol responsabilitat respecte a qualsevol decisió adoptada per l’usuari del lloc web a conseqüència de la informació continguda en ella, especialment respecte a les característiques tècniques de les línies de comunicacions, pròpies o externes.

PUIGPINÓS S.L rebutja la responsabilitat sobre qualsevol informació no elaborada per PUIGPINÓS S.L . o no publicada de forma autoritzada per ella sota el seu nom, igual que la responsabilitat que es derivi de la dolenta utilització dels continguts, així com es reserva el dret a actualitzar-los, a eliminar-los, limitar-los o impedir l’accés a ells, de manera temporal o definitiva.

RESPONSABILITAT RESPECTE ALS ENLLAÇOS A ALTRES PÀGINES WEBS (LINKS)
Els enllaços introduïts a www.hoteljaponespuigpinos.com són de caràcter merament informatiu i, per tant, PUIGPINÓS S.L . no controla ni verifica cap informació, contingut, productes o serveis facilitats a través d’aquests llocs web. En conseqüència, PUIGPINÓS S.L declina qualsevol mena de responsabilitat per qualsevol aspecte, especialment el contingut, relatiu a aquesta pàgina.

RESPONSABILITAT EN EL SUPÒSIT QUE AQUESTA PÀGINA SIGUI LA DESTINACIÓ DE L’ENLLAÇ, INTRODUÏT EN ALTRA PÀGINA
Pel que es refereix als enllaços establerts per altres pàgines a aquest lloc, així com si qualsevol usuari, entitat o pàgina web desitgés establir algun tipus d’enllaç amb destinació al lloc de PUIGPINÓS S.L . haurà d’atenir-se a les següents estipulacions:

Haurà de sol·licitar autorització prèviament a la realització de l’enllaç i haurà de constar, de forma expressa, el seu atorgament.

Només es podrà dirigir a la pàgina d’inici.

L’enllaç ha de ser absolut i complet, és a dir, ha de dur a l’usuari a la mateixa direcció de PUIGPINÓS S.L i ha d’abastar completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina inicial. En cap cas, excepte autorització expressa i per escrit de PUIGPINÓS S.L ., la pàgina que realitzi l’enllaç podrà reproduir de qualsevol manera el lloc web de PUIGPINÓS S.L , incloure’l com a part del seu web, dins d’un dels seus frames o crear un browser sobre qualsevol de les pàgines del web. No es donarà cap mena d’indicació errònia o incorrecta sobre la pàgina de PUIGPINÓS S.L Si volgués fer constar algun signe distintiu de PUIGPINÓS S.L , com marques, logotips i denominació, haurà de comptar amb l’autorització per escrit.

El titular de la pàgina que ofereix l’enllaç haurà d’actuar de bona fe i no pretendrà afectar negativament la reputació o bon nom de PUIGPINÓS S.L

Es prohibeix, excepte autorització expressa de PUIGPINÓS S.L , donar d’alta els elements de text de la marca o del logotip, el nom de domini o la denominació social de PUIGPINÓS S.L , com a paraula clau (metatags o metanames) per a la recerca de llocs webs realitzada a través de cercadors.

PUIGPINÓS S.L no assumeix cap mena de responsabilitat per a qualsevol aspecte relatiu a la pàgina web que ofereix l’enllaç. L’establiment de l’enllaç no implica l’existència d’algun tipus de relació, col·laboració o dependència de PUIGPINÓS S.L amb el titular d’aquesta pàgina web.

RESPONSABILITAT DELS ASPECTES TÈCNICS
PUIGPINÓS S.L no garanteix la continuïtat del funcionament del lloc web i que el mateix es trobi en tot moment operatiu i disponible. PUIGPINÓS S.L no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes, inclosos danys a sistemes informàtics i introducció de virus existents en la xarxa, derivats de la navegació per Internet necessària per a l’ús d’aquest lloc web.

OBLIGACIÓ DELS USUARIS
L’usuari respondrà pels danys i perjudicis que PUIGPINÓS S.L pugui sofrir a conseqüència de l’incompliment de qualsevol de les obligacions determinades en aquesta nota legal.

Amb relació a la navegació, l’usuari es compromet a observar, diligentment i fidelment, les recomanacions que en el seu moment estableix PUIGPINÓS S.L relatiu a l’ús del lloc. A aquests efectes, PUIGPINÓS S.L es dirigirà als usuaris mitjançant qualsevol mitjà de comunicació a través del lloc web.

DURADA I MODIFICACIÓ

PUIGPINÓS S.L . tindrà dret a modificar els termes i condicions aquí estipulats de forma unilateral, total o parcial. Qualsevol canvi apareixerà en la mateixa forma que es troben en aquesta nota legal.

La vigència temporal d’aquesta nota legal coincideix, per tant, amb el temps de la seva exposició, fins al moment que siguin modificades de forma total o parcial per PUIGPINÓS S.L

PUIGPINÓS S.L podrà donar per acabades, suspendre o interrompre unilateralment, l’operativitat d’aquest lloc web, sense possibilitat de sol·licitar cap indemnització per part de l’usuari. Després d’aquesta extinció, l’usuari haurà de destruir qualsevol informació sobre PUIGPINÓS S.L . que posseeixi en qualsevol format i que hagi obtingut a través del lloc o a través de les comunicacions realitzades de forma individual a l’usuari per aquesta.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Per a qualsevol controvèrsia relacionada amb les presents condicions de servei les parts accepten la submissió expressa als jutjats de Lleida i la legislació espanyola corresponent.